รู้หรือไม่ มวลกล้ามเนื้อที่ลดลง ส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

           เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็เริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุ และส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนที่สำคัญ เช่น ส่วนกระดูก ไขข้อ และอีกส่วนที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวก็คือกล้ามเนื้อ การสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นอาจทำให้คนเราเคลื่อนไหวได้น้อยลง

           นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า หากกล้ามเนื้อมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ร่างกายจะให้ความสำคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อก่อนการซ่อมแซมบาดแผล หากมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่า 20% ร่างกายจะเริ่มไม่ซ่อมแซมบาดแผล แต่จะไปสร้างกล้ามเนื้อแทน ทำให้เวลาบาดเจ็บก็หายช้า จากนั้นพอมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่า 30% จะเริ่มลุกขึ้นนั่งไม่ได้ เป็นแผลกดทับ ร่างกายไม่รักษาบาดแผล แผลเรื้อรังไม่หาย อาหารที่กินเข้าไปไม่ช่วยซ่อมแซมร่างกาย

การชะลอการลดลงของมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ

  1. ออกกำลังกายเป็นประจำ และควรให้เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย
  2. หมั่นดูแลร่างกายเพื่อหลีกเที่ยงการเจ็บป่วยที่อาจจะส่งผลต่อการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
  3. รับประทานโปรตีนคุณภาพดีให้เหมาะสม เพื่อช่วยชะลอการลดลงของมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ
  4. หากอยู่ในภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยจนกล้ามเนื้อลีบแล้ว อาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมตามสภาพร่างกายของผู้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน(Gait Trainer) หรือ อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อกระตุ้นการทำงานและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ

References: Themteach ศูนย์รวมนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยและคนชรา