วิตามินบี 12 สิ่งสำคัญที่ร่างกายคนเราต้องการ

วิตามินบี 12 คืออะไร

วิตามินบี 12 หรือโคบาลามิน (Cobalamin) เป็นวิตามินชนิดหนึ่งที่ละลายได้ในน้ำ ส่วนใหญ่แล้วจะพบในอาหารจำพวก เนื้อ ปลา ไข่ นม ตับ เป็นต้น ซึ่งวิตามินบี 12 นั้น มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง รวมถึงมีส่วนช่วยให้การทำงานของระบบประสาทเป็นไปได้อย่างปกติด้วย

เนื่องจากร่างกายของเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินบี 12 ได้เอง จึงจำเป็นต้องได้รับผ่านทางอาหารหรืออาหารเสริมเท่านั้น หากเราได้รับวิตามินบี 12 ไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดการขาดวิตามินบี 12 ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้

 

การขาดวิตามินบี 12 มีอาการอย่างไร

อาการที่พบได้จากการขาดวิตามินบี 12 ได้แก่

  • มีอาการซีดจากภาวะโลหิตจาง หรือมีอาการตัวเหลือง
  • การทำงานของระบบประสาทผิดปกติ มีการรับรู้ช้าลง หลงลืมได้ง่าย
  • มีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า
  • อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
  • เบื่ออาหาร

อาการดังกล่าวข้างต้นพบได้ในบางราย คนที่มีปริมาณวิตามินบี 12 ในเลือดต่ำส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ

 

References: Bumrungrad International Hospital