อันตรายสำหรับผู้หญิงที่มี BMI สูงกว่า 29

            ในร่างกายของคนนั้นตามปกติเนื้อเยื่อ จะเผาผลาญแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับเข้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ แค่ความสามารถในการกำจัดไขมันนี้จะลดลงๆ เมื่อคนๆ นั้นอายุมากขึ้น และนั่นก็คือเหตุผลว่าเหตุใดคนที่มีอายุมากตามปกติจะอ้วน นอกจากปัจจัยเรื่องอายุแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้พบว่ากรรมพันธุ์ การไม่ออกกำลังกายและพฤติกรรมการกินก็มีส่วนทำให้คนอ้วนได้ทั้งสิ้น

            เจ สตีเวนส์ (J.Stevens) แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาในสหรัฐอเมริกา รายงานว่า ในการศึกษาชาย 12,000 คน และหญิง 262,000 คน เป็นเวลานาน 12 ปี เขาได้พบว่า คนที่มี BMI ตั้งแต่ 19-21-9 เป็นผู้ที่มีโอกาสการเสียชีวิตด้วยภัยอ้วนต่ำสุด BMI= body mass index ซึ่งคำนวณได้จากการเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วย (ความสูงของร่างกายเป็นเมตร)2 เช่น คนคนหนึ่งสูง 1.65 เมตร และหนัก 50 กิโลกรัม เขาก็จะมี BMI = 50/(1.65)2 =18.4 เป็นต้น) สตีเวนส์ยังพบว่า สำหรับผู้หญิงอเมริกันที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนั้น จะเกิดน้อยที่สุด ถ้าหญิงคนนั้นมี BMI น้อยกว่า 19 และอัตราการตายจะจะเพิ่มขึ้น 20% เมื่อ BMI เพิ่มจาก 19-24.9% ถ้า BMI เพิ่มจาก 27 เป็น 28.9 คนคนนั้น จะมีโอกาสตายด้วยโรคหัวใจ 60% และถ้า BMI สูงกว่า 29 คนคนนั้นตายด้วยโรคหัวใจแน่ๆ

References: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข